Leerlingvolgsysteem, effectief werken

EA-Match is een digitaal LVS met duidelijke werkschermen die school en docent begeleiden in hun dagelijkse praktijk. Het leerlingvolgsysteem biedt compleet inzicht in de voortgang van de schoolloopbaan van de leerlingen: van intake tot uitstroom en nazorg.
De uitvoering van alle onderwijsprocessen, waarbij competentiegericht onderwijs, iop’s/opp’s, stage en zorg de fundamenten zijn, wordt met EA-Match op professionele wijze geborgd!

Lees verder

___

EA-Match update:


    • LAS BRON 2019 voor PrO
    • Met de Verzuimmodule directe DUO-doormelding
    • Binnenkort zijn er weer gebruikers-bijeenkomsten.
      Voor meer informatie hierover neem vrijblijvend contact op.