EA-Match

EA-Match is een digitaal onderwijspakket (LVS). Unieke werkschermen begeleiden school en docent.

Wij bieden inzicht in de voortgang van de schoolloopbaan van de leerlingen.
EA-Match is de geïntegreerde aanpak voor uitvoering van de Wet Passend Onderwijs.

Lees verder